Планове

СТАРТ

Предназначен за стартиращи фирми които са в процес на организация на бъдещата си дейност. Т.е. генерират основно разходи и липсват приходи. Също е приложим за фирми които имат минмална дейност през годината или са преустановили дейност.

Заяви регистрация

Услуги

Плана е предназначен за фирми предлагащи услуги и са обслужвани само от собственика (собственика извърша услуги с личен труд), като например: фризьори; козметици; маникюристи; таксиметрови услуги; преводачи; обущари, часовникари; ключари; дизайнери; ремонт на битова техника, лекари , зъболекари, фитнес инструктори, програмисти на свободна практика (фрилансъри) и др.

Заяви регистрация

ТЪРГОВИЯ

За фирми експолатиращи малки търговски обекти: павилиони, магазини за цветя, закуски, галантерии, магазини за дрехи и обувки, оптики, книжарнички.. ( обекти обслужвани само от собственика на фирмата)

Заяви регистрация

Услуги +

Подобно на план УСЛУГИ е предназначен за бизнес в сферата на услугите, но вече и с нает персонал. Т.е. бизнеса се обслужва от собственика и служители. Примерно като: брокери, детски кътове и атракциони, рекламни и сватбени агенции, фотографи, видео-заснемане, автомивки и сервизи, гумаджийни работилници, центрове за обучения, паркинг услуги и др.

Заяви регистрация

ТЪРГОВИЯ+

Търговски обекти: магазини за хранителни стоки, алкохол и цигари, кафенета, малки обекти за обществено хранене и онлайн магазини.

Заяви регистрация

ЛИЧЕН

За бизнес със повече персонал и обем на документите се изготвя индивидуален план.

Заяви регистрация

чл. 97а ЗДДС

За фирми които са регистрирани по чл.97а от Закона за ДДС и ползващи платени услуги от фирми в ЕС, като Google, Facebook, Booking, Ebay и др. Прилага се като добавка към съответния счетоводен план.

Заяви регистрация

Допълнителни услуги

  • Допълнителна банкова сметка:  2,00 лв към счетоводния план.
  • Обявяване на ГФО в Търговски регистър:  40,00 лв. (включващо държавна такса; еднократно в годината).

Допълнителна Информация

  • Цената на счетоводния план включва обработката на въведените счетоводни документи за календарния месец и подаване на данни към НАП.
  • Заплащането на ползвания план става в началото на следващият месец след получаването на фактура от нас, т.е. услугата не се заплаща авансово.
  • За клиенти които ползват системата повече от 8 месеца, изготвянето и подаването на годишна данъчна декларация е безплатно.

Начини за плащане

Ако не намирате вашия план, не се колебайте и се свържете с нас

Свържете се с нас