Регистрация

Регистрация в системата за онлайн счетоводство ИЗИТАКС.
Изберете пакет

Регистрацията в системата за онлайн счетоводство на ИЗИТАКС, става след подписване на нужните за изпълняване на услугата документи.

Ако изборът на счетоводен план ви затруднява, оставете полето празно. Ние ще ви помогнем в определянето на точният такъв за вашето онлайн обслужване.

Въз основа на изпратените данни ще проверим коректността на им във базата на Търговски регистър. Ако възникнат въпроси в този момент ще се свържем с вас по посоченият имейл за уточняването им. След което ще подготвим и изпратим нужните документи със указания към тях. Когато са готви от ваша страни ни ги изпращате обратно на адрес. Тази процедура е съобразена със установената практика от държавната администрация и закона за Счетоводството.

Всички данни се използват само и единствено от ИЗИТАКС.БГ ООД и неговите служители. Не се предоставят на трети страни. ИЗИТАКС.БГ ООД е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД на Република България.