ЗА НАС

"Създадохме Изитакс с единствената и проста цел - да предоставим бърза и удобна услуга, която да спести време и средства на клиентите ни."

Цветан Костов
Маркетинг и продажби
about
Кои са Изитакс ?

Изитакс е нов и модерен начин на счетоводно обслужване.

Компанията разработила тази система е Изитакс.Бг ООД. Съгласно чл. 17 и чл. 18 от Закона за счетоводството Изитакс.БГ ООД е специализирано счетоводно предприятие, предлагащо счетоводни услуги.

Как работи Изитакс?

Всеки потребител на ИЗИТАКС има собствен акаунт в онлайн системата, в който качва и описва своите счетоводни документи, създава заявки за издаване на документи, назначаване / освобождаване на служители, изпращане на болнични, изискване на служебни бележки и др. Получава информация за текущото счетоводно състояние на фирмата си – Приходи / Разходи и очакван данък в края на годината. Разполага и с информация за всички назначени служители във фирмата.

Важно! Всички документи качени от потребители в се обработват от служителите на Изитакс.Бг. ООД.

about
about
Какво се изисква от потребителите?

Периодично (минимум веднъж в месеца), да качват през акаунта си своите счетоводни документи: приходни/разходни фактури и месечния отчет на касовия апарат. Ако има служители за назначаване или освобождаване да изпратят заявка за изпълнение. Ако имат въпроси свързани със ТРЗ или счетоводство по тяхната дейност да ги изпратят също заявка през системата за отговор.

Служителите на ИЗИТАКС изпращат попълнени платежни нареждания за дължимите осигуровки и Потребителите имат възможността да внесат на каса, платят през сметка или онлайн банкиране дължимите осигуровки към бюджета.

От клиентите не се изисква да имат познания по счетоводство или да извършват счетоводни операции, тъй като всеки документ се обработва от квалифициран счетоводител, който извършва необходимите операции.

Всички изисквани действия от потребителите са сведени до минимум, интерфейса на системата е изцяло насочен в удобство на потребителите.

От къде дойде идеята за ИЗИТАКС?

Тенденцията че все повече услуги започват да се предлагат онлайн и то в световен мащаб, породи идеята да предложим на българския пазар стандартната счетоводна услуга – онлайн. Като целта ни е потребителите да получат познатата услуга по-нов и модерен начин, по-удобна и гъвкава и то на добра цена.

about
about
Развитие?

Както всеки продукт и услуга може да се подобрява, то и нашата система е динамична и търпи подобрения непрекъснато. Защото, ние разбираме потребителите и искаме да им предложим максимално удобна потребителска среда.

Ние сме отворени към всеки потребител който изпитва трудности в работата със Изитакс.